Arbete pågår!
De buskar och träd som fanns på odlingsområdet är nu borta och nu väntar Solrosen på att odlingsområdets mark ska beredas för odling. Så snart området är färdigt kommer styrelsen att kontakta alla er som anmält intresse för att odla i Odlarföreningen Solrosen.

Populära inlägg