Kära vänner och föreningsmedlemmar. Vi börjar nu närma oss slutet på denna sommar och det har varit något stillastående på området. Styrelsen försöker nu att få till bidrag för att plöja området och markbereda inför nästa år. Det har kommit oss till känna att många medlemmar har haft svårt att komma igång på sina lotter på grund av sten, rötter m.m. Det är vår förhoppning att lösa detta och att senare till våren ha bättre förutsättningar för ett bättre odlings år.
Styrelsen kallar alla medlemmar till möte den 6/11. En kallelse kommer att skickas ut.
Styrelsen har också beslutat enhälligt att Facebook kommer endast att användas för informell kommunikation. Alla beslut, information från styrelsen och annan formell information kommer att ske via denna hemsida.

Vi håller också på med en medlems inventering. Vissa valde att lämna föreningen i början av sommaren. Då det råder oklarheter i antalet medlemmar som är kvar önskar jag (Ivan) att man hör av sig till föreningen via ett mail. Det räcker med att man skriver " Hej, jag är kvar". Vi vill ha ert meddelande senast 16/9. För de medlemmar som vet med sig att vi vet att man är kvar är det inte nödvändigt att höra av sig.

Hoppas alla får en trevlig höst och att vi ses i November.
Ivan

Populära inlägg